Bušenje bunara

blog post with image

Bunar predstavlja vertikalni hidrogeološki objekat izveden u tlu čija namena je eksploatacija ili osmatranje podzemnih voda. Za izradu bunara koriste se metode kao što su iskop, bušenje sa jezgrovanjem ili bušenje.

Na osnovu metode izrade, bunare možemo podeliti na: 1. KOPANI BUNARI - male su dubine i u njima se najčešće akumuliraju procedne, površinske vode 2. BUŠENI BUNARI – značajno dublji; u zavisnosti od geološke sredine, količine vode koju treba eksploatisati i dubine izvođenja radova primenjuju se različite metode bušenja specijalizovanim garniturama za bušenje.

Da bi se podzemna voda mogla upotrebiti potrebno je da se izvuče na površinu. Ovaj proces se postiže ugradnjom potapajuće pumpe u bunar na određenu dubinu koja zavisi od nivoa vode u bunaru i položaja filtera.