Toplotne pumpe Voda / Voda

  • slider slider

    Toplotne pumpe Voda/Voda spadaju u najefikasnije energetske sisteme za grejanje. Toplota podzemne vode je, naime, veoma pouzdan i konstantan energetski izvor, sa temperaturom između +7°C i +13°C. Temperatura vode zavisi od mesta zahvatanja podzemne vode. Odnos između uložene i dobijene energiju (COP) kod sistema voda/voda veoma je povoljan, čak i preko 5, mereno u proseku preko čitave godine.. Za implementaciju toplotne pumpe Voda/Voda u sistem, potrebno je u zemlju izbušiti dve bušotine, primarnu za crpenje vode, i sekundarnu za povratak vode u podzemlje.

    Prema iskustvima, optimalna udaljenost između primarne i sekundarne bušotine je približno 15 m. Vodu, koju crpemo iz zemlje, u toplotnoj pumpi uzimamo deo energije, a zatim je, ohlađenu za 2°C do 4°C vraćamo u zemlju, pri čemu ne dolazi do nikakvih hemijskih promena vode. Pre upotrebe vode kao primarnog izvora toplotne energije potrebno je uraditi probno crpenje, koje će proveriti količinu vode i njen kvalitet. [...]

  • U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom voda/voda možemo sa manjim prilagođavanjima omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome za hlađenje iskorišćavamo relativno nisku temperaturu podzemne vode. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju sa klasičnim hlađenjem, takođe je mnogo niži račun za električnu energiju.