Toplotne pumpe Zemlja / Voda

  • slider slider

    Toplotne pumpe Zemlja / Voda iskorišćavaju energiju koja je akumulirana u zemljinoj kori. Energiju iz zemlje oduzimamo pomoću zemnog kolektora, kojeg položimo na primereno veliku površinu. Za optimalno rad, površina kolektora mora da bude približno dva puta veća od površine za grejanje. Količina energije koju možemo da oduzmemo iz zemlje, zavisi o sastavu tla i od lokacije. Važno je da površina na kojoj je položen zemni kolektor nije zazidana, asfaltirana, ili da na neki drugi način nije sprečen slobodan pristup meteornih voda kroz površinu..

    Toplotne pumpe Zemlja / Voda veoma su ekonomične i postižu stepen iskorišćenja i preko 4,5. Razlika između ulazne temperature medija (voda + glikol) u toplotnu pumpu, i izlaznom temperaturom u kolektor je cca. 4°C. [...]

  • Za njegovo postavljanje potrebno je primereno velika površina zemlje koja omogućava slobodan protok meteornih voda. Okvirnu potrebnu veličinu kolektora u m2 izračunavamo po sledećem postupku: grejna snaga toplotne pumpe (u kW) x 40. Potreban presek PE cevi je 1", položene na dubinu cca. 120 cm, dok razmak između cevnih ogranaka mora biti 0,7 do 0,8 m.
  • Kad nemamo na raspolaganju dovoljno veliku površinu za izgradnju horizontalnog zemnog kolektora, možemo da izbušimo vertikalni kolektor u dubinu, i tako iskorišćavamo geotermalnu energiju. Okvirnu potrebnu dubinu sonde u metrima izračunamo prema sledećem postupku: grejna snaga toplotne pumpe (kW) x 14 = dubina sonde (m).
  • U sistemu grejanja sa toplotnom pumpom voda/voda možemo sa manjim prilagođavanjima omogućiti i pasivno hlađenje. Pri tome za hlađenje iskorišćavamo relativno nisku temperaturu podzemne vode. U tom slučaju toplotna pumpa ne radi, što nam opet omogućava minimalnu potrošnju energije za hlađenje, i time, u poređenju sa klasičnim hlađenjem, takođe je mnogo niži račun za električnu energiju.