RADNJA ZA KOPANJE I BUŠENJE BUNARA // MARKO ZIMONJIĆ PR ARILJE

Kontaktirajte Nas
slider slider slider slider

Bušenje bunara geotermalnim sondama i instalacijom pumpi za bunar.

Bušenje bunara geotermalnim sondama i instalacijom pumpi za bunar.

Bušenje bunara geotermalnim sondama i instalacijom pumpi za bunar.

Bušenje bunara geotermalnim sondama i instalacijom pumpi za bunar.

ISPITIVANJE
KOPANJE I BUŠENJE BUNARA

ISPITIVANJE TERENA I ODREĐIVANJE MESTA (LOKACIJE) BUŠENJA ...

BUŠENJE
KOPANJE I BUŠENJE BUNARA

BUŠENJE EKSPLATACIONIH BUNARA DO 300 mn ...

UGRADNJA
KOPANJE I BUŠENJE BUNARA

UGRADNJA DUBINSKIH PUMPI...

Bunar je vertikalni hidrogeološki objekat koji se koristi za eksploataciju podzemnih voda, ili za ispitivanje i praćenje režima podzemnih voda.

Svaki bunar je individualan i razlikuje se od drugih po dubini, izdašnosti i kvalitetu vode.

Detaljnije