• Demontaža potapajućih pumpi I pratećeopreme;
  • Snimanje bunarskih konstrukcija kolor kamerom;
  • Mogućnost bočnog snimanja bunarskih konstrukcija pomoću rotirajuće kamere;
  • Maksimalna dubina 200 m;
  • Izvođenje testova crpenja;
  • Razrada bunara;
  • Grafoanalitička obrada dobijenih rezultata;
  • Proračun optimalne izdašnosti bunara.
image