• Projekat primenjenih hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja;
  • Projekat opremanja i povezivanja bunara sa termotehničkim, hidrotehničkim instalacijama;
  • Elaborat o rezervama podzemnih voda;
  • Elaborat o sagledanim petrogeotermalnim resursima;
  • Elaborat o eksploatacionom prostoru.
image