• Do dubinskog zahvata od 260 m;
  • Utvrđivanje temperaturnog profila terena na osnovu merenja u geotermalnoj sondi;
  • Utvrđivanje ravnotežne temperature tla;
  • Utvrđivanje koeficijenta toplotne provodljivosti;
  • Utvrđivanje koeficijenta termičke otpornosti;
  • Izrada EED modela petrogeotermalnog nalazišta;
image