DOBRO DOŠLI U FRUKOM

Dve decenije Vaš siguran partner,

Kompanija Frukom d.o.o. je osnovana 2000. godine, sa ciljem da ponudi energetski efikasne sisteme grejanja.

Fokus delovanja kompanije Frucom DOO ogleda se kroz:

  1. Izradu istražno-eksploatacionih bunara;
  2. Opremanje istražno-eksploatacionih bunara;
  3. Sanaciju i regeneraciju istražno-eksploatacionih bunara;
  4. Izradu eksploatacionih i upojnih bunara za potrebe eksploatacije podzemnih voda kao geotermalnog resursa;
  5. Izradu i povezivanje geotermalnih sondi.
image
Naša delatnost

USLUGE

Izrada projektne dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije vezana za istraživanje i eksploataciju
podzemnih voda igeotermalnih resursa

Utvrđivanje stanja bunarskih konstrukcija

Utvrđivanje stanja bunarskih konstrukcija i sanacija bunara