• Udarno rotacionom metodom prečnicima 165-311mm (maksimalna dubina 350m)
  • Udarno rotacionom metodom sa paralelnim zacevljenjem prečnikom 165mm (maksimalna dubina 140m)
  • Udarno rotacionom metodom sa paralelnim zacevljenjem prečnikom 220mm (maksimalna dubina 50m)
  • Rotacionom metodom sa direktnom cirkulacijom prečnicima 160mm – 444mm (maksimalna dubina 350m)
image